Fred Stolwijk B.V. 
Postbus: 228 
2770 AE Boskoop 
Denemarkenlaan 5 
International Trade Center 
2391 PZ Hazerswoude-dorp 

Tel:      0172 210032 
Mobiel: 06 53458586 
Fax:     0172 210087 
mailto: infoAfredstolwijk.nl 
(vervang A door @, dit in verband met spam)